COOKIEPOLITIK

Introduktion
Når du besøger dette website indsamles der oplysninger om dig, som bruges tilat tilpasse og forbedre det indhold, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker,at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undladevidere brug af websitet. Nedenfor har uddybes det, hvilke informationer derindsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

 

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer,mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger,udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kodesom f.eks. virus.

 

Det ermuligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis dusletter eller blokerer cookies kan du risikere at websitet ikke fungereroptimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

Websitetindeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Google

Bing

WordPress

 

 

 


 

PERSONDATAPOLITIK

 

Oplysninger om behandling af Kunders(den registreredes) personoplysninger

 

SØGAARDSEJENDOMSSERVICE er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, somer modtaget om kunden

 
Kontaktoplysninger:
SØGAARDS EJENDOMSSERVICE
Finlandsvej 48
4800 Nykøbing Falster
CVR: 34 82 24 33
TLF: 21 25 30 80
mail@søgaards-ejendomsservice.dk
 

 

 

Overfor kunden,behandles følgende personoplysninger:

 

Formål:

fakturering,og bogføring 

 

Hvilke typer personoplysningerbehandles:

Almindeligeoplysninger (ikke følsomme oplysninger) – Navn, adresse, telefonnummer, e-mail,osv. 

 

Retsgrundlaget for behandling afkundens personoplysninger:

Bogføringsloven 

 

Hvor den registreredespersonoplysninger stammer fra:

TELEFON/EMAIL/WEB:Oplysningerne modtages af SØGAARDS EJENDOMSSERVICE mundtligt eller elektronisk. 

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Efter 5 årsregnskabsmæssig inaktivitet slettes data, jfr. Bogføringslovens krav tilopbevaring af materiale 

 

Den registreredes(kundens) rettigheder

 

Hvad er den registreredesrettigheder?

Databeskyttelsesreglerneindeholder en række rettigheder, som den registrerede kan gøre gældende overfor den dataansvarlige. Den registrerede har blandt andet følgenderettigheder: 

 

Ret til indsigt:

At se depersonoplysninger, den dataansvarlige behandler om den registrerede, ogyderligere oplysninger. 

 

Ret til berigtigelse:

at fåurigtige/forkerte personoplysninger om den registrerede rettet 

 

Ret til sletning (“retten tilat blive glemt”)

I særligetilfælde kan den registreredes oplysninger slettes før den generelle lovmæssigefrist, hvis én af en række betingelser, der nævnes idatabeskyttelsesforordningen, er opfyldt

 

Ret til begrænsning af behandling

denregistrerede har ret til at få begrænset behandlingen af personoplysninger,hvis én af en række betingelser er opfyldt.

 

Ret til dataportabilitet

denregistrerede har i visse tilfælde ret til at modtage dennespersonoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra éndataansvarlig til en anden 

 

Ret til indsigelse

denregistrerede har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling afdennes personoplysninger 

 

 

Klage til Datatilsynet

Denregistrerede har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis dennespersonoplysninger behandles på en utilfredsstillende måde.læs mere om disserettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, og findDatatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.